Parochieregisters

Parochieregisters

Ontstaan De oudste parochieregisters in België gaan terug tot het einde van de 15de eeuw. Tijdens de 16de eeuw (Concilie van Trente 1545-1563) werden de eerste bisschoppelijke richtlijnen uitgevaardigd in verband met het houden van parochieregisters. In de meerderheid van de parochies duurde het nog tot het begin van de 17de eeuw tot men startte met het systematisch registreren van

Lees verder

Voornamen en familienamen

Voornamen en familienamen

Het belangrijkste aan een voorouder is ongetwijfeld zijn naam. Niet alleen is het de eerste stap naar verder onderzoek, maar het geeft ook gestalte aan de gegevens. Een naam zonder data is nog steeds een persoon. Data zonder naam zeggen niets. De naam van een persoon ís die persoon. Ontneem je iemands naam, dan lijkt het of deze geen identiteit

Lees verder

De Popp-kaarten

De Popp-kaarten

Nadat Philippe Vandermaelen hiervoor in 1836 toelating kreeg om de kaarten van het kadaster te commercialiseren, verkreeg Philippe Chrétien Popp deze ook in 1842. Gedurende de volgende decennia vervolledigde hij 1700 kaarten van alle Belgische gemeentes, gebaseerd op de kadastrale leggers en plannen. Ze werden gepubliceerd onder de naam Atlas cadastrale parcellaire de la Belgique. Door zijn vroegtijdig overlijden in

Lees verder

De Atlas Ferraris

De Atlas Ferraris

De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 zeer gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden, aangevuld met het Prinsbisdom Luik, gemaakt in opdracht van landvoogd Karel van Lotharingen. Ze kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de Ferraris (1726-1814), generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische en grootschalige

Lees verder

Kalenders – een kijk op tijd

Kalenders – een kijk op tijd

Een dag is een dag, en datums zijn overal dezelfde, zou je denken. Niet? Niets is minder waar. Er zijn doorheen de tijd verschillende manieren geweest om de kalender te berekenen. Sommige worden nu nog steeds gebruikt, denk maar aan de Joodse of de Islamitische tijdrekening. Op deze plek, beperk ik me tot het beschrijven van de belangrijkste kalenders die

Lees verder

Wat is genealogie?

Wat is genealogie?

genealogie ge·nea·lo·gie (niet: gene·alogie), de (v.), (1567) <Fr. généalogie <Gr. genealogia 1 · wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families) synoniem: geslachtkunde 2 · geslachtslijst, geslachtsregister, stamboom van Dale, 14e editie Genealogisch onderzoek of stamboomonderzoek is een verzamelnaam voor verschillende vormen van onderzoek. Afhankelijk van welke verwantschaps- en afstammingslijn(en) je volgt, en het startpunt van

Lees verder

Nummeringssystemen voor voorouders

Nummeringssystemen voor voorouders

In een stamreeks, kwartierstaat, genealogie en parenteel krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. Kwartierstaat Het meest gebruikte systeem bij kwartierstaten is het Kekulé-systeem, genaamd naar de beroemde genealoog Stephan Kekulé von Stradonitz die het in zijn werk ‘Ahnentafel Atlas‘ uit

Lees verder

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen Onder ‘verwantschap’ begrijpen we de onderlinge relatie tussen twee personen. Er zijn twee soorten verwantschappen in de genealogie: bloedverwantschap: wanneer twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben aanverwantschap: wanneer een individu gehuwd is met uw bloedverwant, en alle bloedverwanten van uw echtgento(o)t(e) We weten allemaal dat de broer van je moeder je oom of nonkel is, dat zijn dochter je

Lees verder