Parochieregisters

Parochieregisters

Ontstaan De oudste parochieregisters in België gaan terug tot het einde van de 15de eeuw. Tijdens de 16de eeuw (Concilie van Trente 1545-1563) werden de eerste bisschoppelijke richtlijnen uitgevaardigd in verband met het houden van parochieregisters. In de meerderheid van de parochies duurde het nog tot het begin van de 17de eeuw tot men startte met het systematisch registreren van alle doopsels, huwelijken en begrafenissen. De registratie van de sacramenten was het startsein voor de ‘personalisering van de zielenzorg’. Pastoors moesten er op toezien dat hun parochianen een persoonlijke religieuze begeleiding kregen van de wieg tot het graf. Om controle

Lees verder

Voornamen en familienamen

Voornamen en familienamen

Het belangrijkste aan een voorouder is ongetwijfeld zijn naam. Niet alleen is het de eerste stap naar verder onderzoek, maar het geeft ook gestalte aan de gegevens. Een naam zonder data is nog steeds een persoon. Data zonder naam zeggen niets. De naam van een persoon ís die persoon. Ontneem je iemands naam, dan lijkt het of deze geen identiteit meer heeft, alsof hij niet bestaat.

Lees verder

De Popp-kaarten

De Popp-kaarten

Nadat Philippe Vandermaelen hiervoor in 1836 toelating kreeg om de kaarten van het kadaster te commercialiseren, verkreeg Philippe Chrétien Popp deze ook in 1842. Gedurende de volgende decennia vervolledigde hij 1700 kaarten van alle Belgische gemeentes, gebaseerd op de kadastrale leggers en plannen. Ze werden gepubliceerd onder de naam Atlas cadastrale parcellaire de la Belgique. Door zijn vroegtijdig overlijden in 1879 kon hij het werk niet afmaken, enkel de provincies Brabant, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen waren volledig, alsook een deel van de provincie Antwerpen. De provincie Luik werd na zijn dood nog vervolledigd en gepubliceerd door zijn weduwe, Caroline Clémence

Lees verder

De Atlas Ferraris

De Atlas Ferraris

De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 zeer gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden, aangevuld met het Prinsbisdom Luik, gemaakt in opdracht van landvoogd Karel van Lotharingen. Ze kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de Ferraris (1726-1814), generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste systematische en grootschalige kartering in zowel onze streken als Europa. Reeds in 1767-1768 liet de Oostenrijkse regering uit militaire overwegingen een kaart maken van het Zoniënwoud en de omgeving van Mariemont, gebaseerd op gedetailleerde metingen. Op laste van keizerin Maria Theresia en keizer

Lees verder

Kalenders – een kijk op tijd

Kalenders – een kijk op tijd

Een dag is een dag, en datums zijn overal dezelfde, zou je denken. Niet? Niets is minder waar. Er zijn doorheen de tijd verschillende manieren geweest om de kalender te berekenen. Sommige worden nu nog steeds gebruikt, denk maar aan de Joodse of de Islamitische tijdrekening. Op deze plek, beperk ik me tot het beschrijven van de belangrijkste kalenders die we in onze eigen streken gebruiken of gebruikt hebben, en die van nut zijn in ons genealogisch onderzoek. De oorsprong van de kalender Het meten van de tijd werd al zeer snel zeer belangrijk. Toen de landbouw zijn intrede deed,

Lees verder

Nummeringssystemen voor voorouders

Nummeringssystemen voor voorouders

In een stamreeks, kwartierstaat, genealogie en parenteel krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. Kwartierstaat Het meest gebruikte systeem bij kwartierstaten is het Kekulé-systeem, genaamd naar de beroemde genealoog Stephan Kekulé von Stradonitz die het in zijn werk ‘Ahnentafel Atlas‘ uit 1896 populariseerde. Naar dit werk wordt het systeem ook wel eens een Ahnentafel genoemd. Het systeem was echter reeds langer in gebruik. Reeds in 1590 publiceerde Michael Eytzinger zijn boek Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium, waarin hij zijn nieuwe

Lees verder

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen Onder ‘verwantschap’ begrijpen we de onderlinge relatie tussen twee personen. Er zijn twee soorten verwantschappen in de genealogie: bloedverwantschap: wanneer twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben aanverwantschap: wanneer een individu gehuwd is met uw bloedverwant, en alle bloedverwanten van uw echtgento(o)t(e) We weten allemaal dat de broer van je moeder je oom of nonkel is, dat zijn dochter je nicht is, en dat de zus van je grootmoeder je groottante is. Het wordt echter ingewikkeld wanneer je beseft dat zowel de kinderen van je broer, als de kinderen van je tante je neven en nichten zijn. Wie bedoel je

Lees verder

Hoe noem je de generaties?

We kennen het allemaal wel. Ouders en grootouders vormen niet zo’n probleem, maar hoe noem je nu hun voorouders? Maar al te vaak hoor je mensen spreken over hun overoveroverovergrootvader. Het benoemen van de generaties is nochtans niet zo ingewikkeld. Er wordt uitgegaan van een vaste basis, met telkens een ander voorvoegsel. In de onderstaande tabel krijgt u een mooi overzicht hiervan. In de tabel gebruiken we als referentie een gemiddelde van 30 jaar per generatie, waarbij de proband (het referentiepunt) generatie I is. Hier is het echter nog niet gedaan. De lijst kan volgens hetzelfde principe uitgebreid worden: 66

Lees verder