Kalenders – een kijk op tijd

Kalenders – een kijk op tijd

Een dag is een dag, en datums zijn overal dezelfde, zou je denken. Niet? Niets is minder waar. Er zijn doorheen de tijd verschillende manieren geweest om de kalender te berekenen. Sommige worden nu nog steeds gebruikt, denk maar aan de Joodse of de Islamitische tijdrekening. Op deze plek, beperk ik me tot het beschrijven van de belangrijkste kalenders die we in onze eigen streken gebruiken of gebruikt hebben, en die van nut zijn in ons genealogisch onderzoek. De oorsprong van de kalender Het meten van de tijd werd al zeer snel zeer belangrijk. Toen de landbouw zijn intrede deed,

Lees verder

Nummeringssystemen voor voorouders

Nummeringssystemen voor voorouders

In een stamreeks, kwartierstaat, genealogie en parenteel krijgen personen een nummer volgens een bepaald systeem. Zo kun je de verschillende generaties en de relaties tussen de personen in een lijst met voorouders terugvinden. Kwartierstaat Het meest gebruikte systeem bij kwartierstaten is het Kekulé-systeem, genaamd naar de beroemde genealoog Stephan Kekulé von Stradonitz die het in zijn werk ‘Ahnentafel Atlas‘ uit 1896 populariseerde. Naar dit werk wordt het systeem ook wel eens een Ahnentafel genoemd. Het systeem was echter reeds langer in gebruik. Reeds in 1590 publiceerde Michael Eytzinger zijn boek Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium, waarin hij zijn nieuwe

Lees verder

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen Onder ‘verwantschap’ begrijpen we de onderlinge relatie tussen twee personen. Er zijn twee soorten verwantschappen in de genealogie: bloedverwantschap: wanneer twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben aanverwantschap: wanneer een individu gehuwd is met uw bloedverwant, en alle bloedverwanten van uw echtgento(o)t(e) We weten allemaal dat de broer van je moeder je oom of nonkel is, dat zijn dochter je nicht is, en dat de zus van je grootmoeder je groottante is. Het wordt echter ingewikkeld wanneer je beseft dat zowel de kinderen van je broer, als de kinderen van je tante je neven en nichten zijn. Wie bedoel je

Lees verder

Hoe noem je de generaties?

We kennen het allemaal wel. Ouders en grootouders vormen niet zo’n probleem, maar hoe noem je nu hun voorouders? Maar al te vaak hoor je mensen spreken over hun overoveroverovergrootvader. Het benoemen van de generaties is nochtans niet zo ingewikkeld. Er wordt uitgegaan van een vaste basis, met telkens een ander voorvoegsel. In de onderstaande tabel krijgt u een mooi overzicht hiervan. In de tabel gebruiken we als referentie een gemiddelde van 30 jaar per generatie, waarbij de proband (het referentiepunt) generatie I is. Hier is het echter nog niet gedaan. De lijst kan volgens hetzelfde principe uitgebreid worden: 66

Lees verder