Oudere bronnen

Bronnen van vóór 1600: schepenbanken, poortersboeken, stadsrekeningen, weeskamers, leenboeken, cijnsboeken, jaargetijdenboeken, renteboeken