Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen & dispensaties

Verwantschappen Onder ‘verwantschap’ begrijpen we de onderlinge relatie tussen twee personen. Er zijn twee soorten verwantschappen in de genealogie: bloedverwantschap: wanneer twee individuen een gemeenschappelijke voorouder hebben aanverwantschap: wanneer een individu gehuwd is met uw bloedverwant, en alle bloedverwanten van uw echtgento(o)t(e) We weten allemaal dat de broer van je moeder je oom of nonkel is, dat zijn dochter je nicht is, en dat de zus van je grootmoeder je groottante is. Het wordt echter ingewikkeld wanneer je beseft dat zowel de kinderen van je broer, als de kinderen van je tante je neven en nichten zijn. Wie bedoel je

Lees verder

Hoe noem je de generaties?

We kennen het allemaal wel. Ouders en grootouders vormen niet zo’n probleem, maar hoe noem je nu hun voorouders? Maar al te vaak hoor je mensen spreken over hun overoveroverovergrootvader. Het benoemen van de generaties is nochtans niet zo ingewikkeld. Er wordt uitgegaan van een vaste basis, met telkens een ander voorvoegsel. In de onderstaande tabel krijgt u een mooi overzicht hiervan. In de tabel gebruiken we als referentie een gemiddelde van 30 jaar per generatie, waarbij de proband (het referentiepunt) generatie I is. Hier is het echter nog niet gedaan. De lijst kan volgens hetzelfde principe uitgebreid worden: 66

Lees verder