kidstats

gemiddelde leeftijd bij eerste kind (M/V + verdeling per decennium) jongste persoon die een kind kreeg (M/V) oudste persoon die een kind kreeg (M/V)

Gemiddeld aantal kinderen

# kinderen
aantal mannen 0 aantal vrouwen
aantal mannen 1 aantal vrouwen
aantal mannen 2 aantal vrouwen
aantal mannen 3 aantal vrouwen
aantal mannen 4 aantal vrouwen
aantal mannen >4 aantal vrouwen